الهام بخشی

در راه زندگی روزهای کسالت باری منتظر ما هستند تا بیایند و انرژی را از ما بگیرند، بعضی مواقع به بنبست فکری میرسیم، بعضی مواقع برای شروع کار ایده ای نداریم و بعضی مواقع خود را تنها می بینیم… یک دوست خوب انگیزه را درون قلب انسان نهادینه می کند، پونیلا میتواند دوست خوبی باشد، علایق شمارا بشناسد، انگیزه بدهد و راه را روشن کند.
“۱۰ درصد زندگی چیزهایی است که برای شما اتفاق می‌افتد و ۹۰ درصد آن چگونگی واکنش شما به آن چیزها است.”
چارلز آر سویندال (Charles R. Swindoll)
“اگر می‌توانید در مورد چیزی رویاپردازی کنید، پس می‌توانید آن را انجام دهید.”
والت دیزنی (Walt Disney)
“شجاعت یعنی ایستادگی در برابر ترس و تسلط داشتن بر آن، نه نبود ترس
مارک تواین (Mark Twain)
“انگیزه باعث می‌شود شما چیزی را شروع کنید. عادت باعث می‌شود شما آن را ادامه دهید.”
جیم ریون (Jim Ryun)
“زخم ها جاهایی هستند که نور از آنها وارد شما می‌شود.”
مولانا