آزمایش A/B برای سنجش اثربخشی تبلیغات آنلاین

آزمایش A/B برای سنجش اثربخشی تبلیغات آنلاین

در مطالعات پژوهشی روش آزمایش از جمله موثق ترین و علمی ترین روش های نتیجه گیری روابط علی و معلولی به حساب می آید. مشابه همین موضوع در تحقیقات بازار و سنجش اثربخشی ابزارها و کانال های مختلف تبلیغات و برندینگ وجود دارد. آزمایش که در حوزه بازاریابی دیجیتال به آزمون A/B معروف است، به معنای سنجش خروجی دو سبک مختلف تبلیغ است. البته در آزمایش همه متغیرها به جز متغیر مورد سنجش باید یکسان باشند تا امکان نتیجه گیری علی و معلولی فراهم شود.

به عنوان مثال، اگر قصد دارید به اثر سادگی عکس مقالات در جذب بازدید پی ببریم، کافی است دو کمپین مختلف ایجاد کنیم. در کمپین اول مقالات با عکس های ساده را ترویج می کنیم (کمپین آزمایش) و در کمپین دوم مقالات با عکس های معمول (کمپین کنترل). مقالات دو کمپین همه یکسان هستند و عنوان و توضیح آن ها هم یکسان است. اکنون این دو کمپین را اجرا می کنیم و متغیرهایی مثل CTR یا CPC این دو را مقایسه می کنیم.

پنج قدم برای طراحی یک آزمایش باید طی کنیم:

  1. تعیین عامل مورد تغییر در آزمایش (مثل سادگی عکس ها، غیرمستقیم بودن عناوین، صمیمیت عناوین، و …)
  2. انتخاب اهداف (مثل CTR، میزان حضور در سایت، Bounce Rate و …)
  3. ایجاد کمپین کنترل (کمپینی که عامل مورد آزمایش در آن تغییر نمی کند) و کمپین آزمایش (کمپینی که عامل مورد آزمایش در آن تغییر می کند)
  4. ایجاد زمینه کاملا مشترک برای دو کمپین برای کنترل کردن عوامل دیگر
  5. تعیین اندازه نمونه آزمایش (مثلا تعداد نمایش، تعداد کلیک، هزینه کمپین، مدت زمان اجرا شدن کمپین یا …)

به این موارد توجه کرد:

  • در یک زمان واحد، حداکثر یک آزمایش را اجرا کنید تا بتوانید نتایج را مقایسه کنید و نتیجه دو آزمایش با هم مخلوط نشود.
  • از ابزارهای آماری برای تعیین میزان وثیق بودن (Significant) نتایج استفاده کنید. اگر از نظر آماری نتیجه آزمایش قابل دفاع نباشد، تفاوت خیلی زیاد اعداد خروجی قابل اتکا نیست. معمولا باید آزمایش در مدت زمان معقول انجام شود تا به نتایج قابل اتکا دست یافت.
  • نتایج را با مصاحبه با افراد واقعی چک کنید. سعی کنید نتایج را با مصاحبه های کیفی، تفسیر کنید.
  • پس از دریافت نتایج پژوهش، اقدامات مشخصی برای اعمال نتایج در نظر بگیرید.

 

منابع

http://blog.hubspot.com/marketing/a-b-test-checklist#sm.000187jss0deyes6yq41dk90eepdi

 

مطالب مرتبط
دیدگاه بگذارید
کپچا برای به روز رسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید.